flygfotoersta

2016-06-17

Idéburet företagande Kom och träffa Famna-medlemmar, andra vänner och forskare specialiserade på idéburen sektor 30 juni kl. 17–19 på Ersta Terrass.


Amerikahuset-1240x827

2016-06-15

Idéburet företagande I en nationell satsning startas Fairways, en ny sorts asylboenden utan vinstintresse, så kallade Engagemangsboenden. Satsningen innebär mindre boenden och närmare kontakt mellan asylsökande och civilsamhälle för att skapa större förutsättningar för integration. Det är Bräcke diakoni och Göteborgs kyrkliga stadsmission som startat det gemensamma bolaget Fairways. Svenska kyrkans kyrkostyrelse har fattat beslut om 2,5 miljoner i utvecklingsbidrag för att säkra starten av verksamheten.


Logga_NKP_2016_utan_RGB

2016-06-13

Kvalitet och utveckling Den nationella Patientsäkerhetskonferensen hålls i år 21-22 september på Mässan i Älvsjö, Stockholm. Nytt för i år är mer interaktivitet, mer dialog. Mer fokus ligger även på omsorg och psykiatri, och utökad samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare. Truls Neubeck på Famna hoppas att många medlemmar tar chansen att komma till konferensen. Nationella Patientsäkerhetskonferensen arrangeras i anslutning till Äldreriksdagen, bland annat för att tydliggöra koppling mellan patientsäkerhet och äldreomsorg. Konferensen fokus är Förebygg vårdskador - tillsammans för en säkrare vård.


DSCF9273

2016-06-09

Medlemmar Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton har valts in i SNS Förtroenderåd, som är SNS högsta beslutande organ.


DSCF9308

2016-06-08

Kvalitet och utveckling ”Det tråkigaste är att det här är avslutat. Det har varit så roligt”, sa någon. Hon syftade på det förbättringsprogram hon varit med om, som visades upp på ABF-huset tillsammans med tolv andra projekt som hållits ihop av Famna. Drivande i utvecklingsprojekten var personal nära brukarna inom äldreomsorg, flyktingmottagning och assistans. Alla samlades denna dag, lyssnade och vandrade runt, glada, nyfikna, pratade, frågade och minglade och kollade in andras projekt tillsammans med politiker och forskare. Det blev en varm försommardag, undersköterskor utfrågades av en vetgirig riksdagsledamot, behandlingspersonal samtalade med förundrade besökare från Socialstyrelsen, Vinnova och andra myndigheter.


2016-06-03

Medlemmar Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Civilsamhället spelade en stor roll. Erfarenheterna presenteras i Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser.


emilmattsson2

2016-06-01

Idéburet företagande Hur kan samarbetet mellan kommuner och idéburna organisationer förbättras? Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en alternativ modell till upphandling. Göteborgs Räddningsmission är en av de organisationer där man är nöjda med avtalsformen. Läs ett reportage från tidningen Unionen som intervjuar Emil Mattsson från Göteborgs Räddningsmission och Olga Persson från Unizon.


iStock_000067165913_Double_RED_Lowres-848x265

2016-05-31

Idéburet företagande I centrala Göteborg har Bräcke diakoni tillsammans med Hyresgästföreningen startat en ny träffpunkt som heter ”Arena Första Lång”. Det är en plats för mage, hjärta och hjärna. Där finns café och mötesplats med intressanta diskussionsträffar om viktiga ämnen.


DSCF4815

2016-05-30

Idéburet företagande Famna presenterar liten hjälpreda till viktigare konferenser inom vård och omsorg i sommar och i höst. De handlar om innovationer, äldreriksdag, patientsäkerhet och forskning. Dessutom roliga medlemsarrangemang.


_DSC2545_Famna_porträtt_web

2016-05-26

Kvalitet och utveckling Den 2 juni presenteras en stor mängd innovationsexempel från idéburna organisationer på ABF-huset i Stockholm. Varför ska man gå dit? – ”Ja,” svarar Jenny Hjalmarson på Famna, ”därför att det aldrig förr presenterats så många innovationsprojekt samtidigt. Och bland dem ett projekt som väckte stor uppmärksamhet på Svenska Demensdagarna i Göteborg nyligen.” Så den 2 juni är det dags för Stockholm och en inblick i idéburna innovationer.


flygfotoersta

2016-06-17

Idéburet företagande Kom och träffa Famna-medlemmar, andra vänner och forskare specialiserade på idéburen sektor 30 juni kl. 17–19 på Ersta Terrass.


Amerikahuset-1240x827

2016-06-15

Idéburet företagande I en nationell satsning startas Fairways, en ny sorts asylboenden utan vinstintresse, så kallade Engagemangsboenden. Satsningen innebär mindre boenden och närmare kontakt mellan asylsökande och civilsamhälle för att skapa större förutsättningar för integration. Det är Bräcke diakoni och Göteborgs kyrkliga stadsmission som startat det gemensamma bolaget Fairways. Svenska kyrkans kyrkostyrelse har fattat beslut om 2,5 miljoner i utvecklingsbidrag för att säkra starten av verksamheten.


Logga_NKP_2016_utan_RGB

2016-06-13

Kvalitet och utveckling Den nationella Patientsäkerhetskonferensen hålls i år 21-22 september på Mässan i Älvsjö, Stockholm. Nytt för i år är mer interaktivitet, mer dialog. Mer fokus ligger även på omsorg och psykiatri, och utökad samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare. Truls Neubeck på Famna hoppas att många medlemmar tar chansen att komma till konferensen. Nationella Patientsäkerhetskonferensen arrangeras i anslutning till Äldreriksdagen, bland annat för att tydliggöra koppling mellan patientsäkerhet och äldreomsorg. Konferensen fokus är Förebygg vårdskador - tillsammans för en säkrare vård.


DSCF9273

2016-06-09

Medlemmar Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton har valts in i SNS Förtroenderåd, som är SNS högsta beslutande organ.


DSCF9308

2016-06-08

Kvalitet och utveckling ”Det tråkigaste är att det här är avslutat. Det har varit så roligt”, sa någon. Hon syftade på det förbättringsprogram hon varit med om, som visades upp på ABF-huset tillsammans med tolv andra projekt som hållits ihop av Famna. Drivande i utvecklingsprojekten var personal nära brukarna inom äldreomsorg, flyktingmottagning och assistans. Alla samlades denna dag, lyssnade och vandrade runt, glada, nyfikna, pratade, frågade och minglade och kollade in andras projekt tillsammans med politiker och forskare. Det blev en varm försommardag, undersköterskor utfrågades av en vetgirig riksdagsledamot, behandlingspersonal samtalade med förundrade besökare från Socialstyrelsen, Vinnova och andra myndigheter.


2016-06-03

Medlemmar Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Civilsamhället spelade en stor roll. Erfarenheterna presenteras i Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser.


emilmattsson2

2016-06-01

Idéburet företagande Hur kan samarbetet mellan kommuner och idéburna organisationer förbättras? Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en alternativ modell till upphandling. Göteborgs Räddningsmission är en av de organisationer där man är nöjda med avtalsformen. Läs ett reportage från tidningen Unionen som intervjuar Emil Mattsson från Göteborgs Räddningsmission och Olga Persson från Unizon.


iStock_000067165913_Double_RED_Lowres-848x265

2016-05-31

Idéburet företagande I centrala Göteborg har Bräcke diakoni tillsammans med Hyresgästföreningen startat en ny träffpunkt som heter ”Arena Första Lång”. Det är en plats för mage, hjärta och hjärna. Där finns café och mötesplats med intressanta diskussionsträffar om viktiga ämnen.


DSCF4815

2016-05-30

Idéburet företagande Famna presenterar liten hjälpreda till viktigare konferenser inom vård och omsorg i sommar och i höst. De handlar om innovationer, äldreriksdag, patientsäkerhet och forskning. Dessutom roliga medlemsarrangemang.


_DSC2545_Famna_porträtt_web

2016-05-26

Kvalitet och utveckling Den 2 juni presenteras en stor mängd innovationsexempel från idéburna organisationer på ABF-huset i Stockholm. Varför ska man gå dit? – ”Ja,” svarar Jenny Hjalmarson på Famna, ”därför att det aldrig förr presenterats så många innovationsprojekt samtidigt. Och bland dem ett projekt som väckte stor uppmärksamhet på Svenska Demensdagarna i Göteborg nyligen.” Så den 2 juni är det dags för Stockholm och en inblick i idéburna innovationer.