2016-07-11

Generalsekreterarens blogg Almedalsveckan har avslutats och ledarsidorna är fulla med reflektioner över årets teman. Bland de tusentals evenemangen i Visby var det som vanligt många som handlade om vård och social omsorg och en hel del diskkussioner om flyktingmottande och integration fördes.  Dock var det endast en liten del som fokuserade på den idéburna sektors bidrag till [...]


Almedalspanel: Gabriel Wikström, Kristina Malm Janson, Gordon Hahn, Ulrika Stuart Hamilton, Lars Bryntesson. Foto: Anders Malmsten.

2016-07-07

Idéburet företagande ”Idéburen sektor kan spela en stor roll i den nya hälso- och sjukvården”, slog sjukvårdsminister Gabriel Wikström fast i Almedalen när idéburen vård och social omsorg diskuterades och där Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton deltog.


2016-06-30

Generalsekreterarens blogg   I samhällsdebatten är det fullt tryck om våra frågor och bland Almedalens alla seminarier och evenemang är det ett antal som handlar om idéburen vård och omsorg. Än fler handlar allmänt om välfärd och vi som är i Visby från Famna kommer att göra vårt bästa för att sektorn ska synas och höras. Här är [...]


Mats Jutterström

2016-06-27

Idéburet företagande Forskare vid Score har genom enkäter och intervjuer med idéburna inom välfärden försökt skapa en bild av svårigheter och villkor för idéburna som agerar inom vård, skola och omsorg. Forskningsrapporten tar upp finansiering och kapitalbehov vid en idéburen verksamhets tre olika faser: vid etablering och start, vid drift och löpande verksamhet, samt vid tillväxt och expansion. Forskarna konstaterar att det i Sverige funnits ganska lite forskning på området, och att deras forskningsbidrag är ett försök att få en klarare bild över varför idéburna aktörer inom svensk välfärd vanligen är jämförelsevis små och få.


flygfotoersta

2016-06-17

Idéburet företagande Kom och träffa Famna-medlemmar, andra vänner och forskare specialiserade på idéburen sektor 30 juni kl. 17–19 på Ersta Terrass.


Amerikahuset-1240x827

2016-06-15

Idéburet företagande I en nationell satsning startas Fairways, en ny sorts asylboenden utan vinstintresse, så kallade Engagemangsboenden. Satsningen innebär mindre boenden och närmare kontakt mellan asylsökande och civilsamhälle för att skapa större förutsättningar för integration. Det är Bräcke diakoni och Göteborgs kyrkliga stadsmission som startat det gemensamma bolaget Fairways. Svenska kyrkans kyrkostyrelse har fattat beslut om 2,5 miljoner i utvecklingsbidrag för att säkra starten av verksamheten.


Logga_NKP_2016_utan_RGB

2016-06-13

Kvalitet och utveckling Den nationella Patientsäkerhetskonferensen hålls i år 21-22 september på Mässan i Älvsjö, Stockholm. Nytt för i år är mer interaktivitet, mer dialog. Mer fokus ligger även på omsorg och psykiatri, och utökad samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare. Truls Neubeck på Famna hoppas att många medlemmar tar chansen att komma till konferensen. Nationella Patientsäkerhetskonferensen arrangeras i anslutning till Äldreriksdagen, bland annat för att tydliggöra koppling mellan patientsäkerhet och äldreomsorg. Konferensen fokus är Förebygg vårdskador - tillsammans för en säkrare vård.


DSCF9273

2016-06-09

Medlemmar Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton har valts in i SNS Förtroenderåd, som är SNS högsta beslutande organ.


DSCF9308

2016-06-08

Kvalitet och utveckling ”Det tråkigaste är att det här är avslutat. Det har varit så roligt”, sa någon. Hon syftade på det förbättringsprogram hon varit med om, som visades upp på ABF-huset tillsammans med tolv andra projekt som hållits ihop av Famna. Drivande i utvecklingsprojekten var personal nära brukarna inom äldreomsorg, flyktingmottagning och assistans. Alla samlades denna dag, lyssnade och vandrade runt, glada, nyfikna, pratade, frågade och minglade och kollade in andras projekt tillsammans med politiker och forskare. Det blev en varm försommardag, undersköterskor utfrågades av en vetgirig riksdagsledamot, behandlingspersonal samtalade med förundrade besökare från Socialstyrelsen, Vinnova och andra myndigheter.


2016-06-03

Medlemmar Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Civilsamhället spelade en stor roll. Erfarenheterna presenteras i Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser.


2016-07-11

Generalsekreterarens blogg Almedalsveckan har avslutats och ledarsidorna är fulla med reflektioner över årets teman. Bland de tusentals evenemangen i Visby var det som vanligt många som handlade om vård och social omsorg och en hel del diskkussioner om flyktingmottande och integration fördes.  Dock var det endast en liten del som fokuserade på den idéburna sektors bidrag till [...]


Almedalspanel: Gabriel Wikström, Kristina Malm Janson, Gordon Hahn, Ulrika Stuart Hamilton, Lars Bryntesson. Foto: Anders Malmsten.

2016-07-07

Idéburet företagande ”Idéburen sektor kan spela en stor roll i den nya hälso- och sjukvården”, slog sjukvårdsminister Gabriel Wikström fast i Almedalen när idéburen vård och social omsorg diskuterades och där Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton deltog.


2016-06-30

Generalsekreterarens blogg   I samhällsdebatten är det fullt tryck om våra frågor och bland Almedalens alla seminarier och evenemang är det ett antal som handlar om idéburen vård och omsorg. Än fler handlar allmänt om välfärd och vi som är i Visby från Famna kommer att göra vårt bästa för att sektorn ska synas och höras. Här är [...]


Mats Jutterström

2016-06-27

Idéburet företagande Forskare vid Score har genom enkäter och intervjuer med idéburna inom välfärden försökt skapa en bild av svårigheter och villkor för idéburna som agerar inom vård, skola och omsorg. Forskningsrapporten tar upp finansiering och kapitalbehov vid en idéburen verksamhets tre olika faser: vid etablering och start, vid drift och löpande verksamhet, samt vid tillväxt och expansion. Forskarna konstaterar att det i Sverige funnits ganska lite forskning på området, och att deras forskningsbidrag är ett försök att få en klarare bild över varför idéburna aktörer inom svensk välfärd vanligen är jämförelsevis små och få.


flygfotoersta

2016-06-17

Idéburet företagande Kom och träffa Famna-medlemmar, andra vänner och forskare specialiserade på idéburen sektor 30 juni kl. 17–19 på Ersta Terrass.


Amerikahuset-1240x827

2016-06-15

Idéburet företagande I en nationell satsning startas Fairways, en ny sorts asylboenden utan vinstintresse, så kallade Engagemangsboenden. Satsningen innebär mindre boenden och närmare kontakt mellan asylsökande och civilsamhälle för att skapa större förutsättningar för integration. Det är Bräcke diakoni och Göteborgs kyrkliga stadsmission som startat det gemensamma bolaget Fairways. Svenska kyrkans kyrkostyrelse har fattat beslut om 2,5 miljoner i utvecklingsbidrag för att säkra starten av verksamheten.


Logga_NKP_2016_utan_RGB

2016-06-13

Kvalitet och utveckling Den nationella Patientsäkerhetskonferensen hålls i år 21-22 september på Mässan i Älvsjö, Stockholm. Nytt för i år är mer interaktivitet, mer dialog. Mer fokus ligger även på omsorg och psykiatri, och utökad samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare. Truls Neubeck på Famna hoppas att många medlemmar tar chansen att komma till konferensen. Nationella Patientsäkerhetskonferensen arrangeras i anslutning till Äldreriksdagen, bland annat för att tydliggöra koppling mellan patientsäkerhet och äldreomsorg. Konferensen fokus är Förebygg vårdskador - tillsammans för en säkrare vård.


DSCF9273

2016-06-09

Medlemmar Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton har valts in i SNS Förtroenderåd, som är SNS högsta beslutande organ.


DSCF9308

2016-06-08

Kvalitet och utveckling ”Det tråkigaste är att det här är avslutat. Det har varit så roligt”, sa någon. Hon syftade på det förbättringsprogram hon varit med om, som visades upp på ABF-huset tillsammans med tolv andra projekt som hållits ihop av Famna. Drivande i utvecklingsprojekten var personal nära brukarna inom äldreomsorg, flyktingmottagning och assistans. Alla samlades denna dag, lyssnade och vandrade runt, glada, nyfikna, pratade, frågade och minglade och kollade in andras projekt tillsammans med politiker och forskare. Det blev en varm försommardag, undersköterskor utfrågades av en vetgirig riksdagsledamot, behandlingspersonal samtalade med förundrade besökare från Socialstyrelsen, Vinnova och andra myndigheter.


2016-06-03

Medlemmar Hösten 2015 fick civilsamhället en ny roll att fylla i Sveriges flyktingmottagande. Flyktingboenden sattes upp i rekordfart, transporter, mat och kläder tillhandahölls och aktiviteter arrangerades. Civilsamhället spelade en stor roll. Erfarenheterna presenteras i Handbok för civilsamhällets samverkan vid kriser.