2016-12-09

Medlemmar En presentation av två remisser som kommit till Famnas kansli.


Josefin Smedbergs uppsats om IOP tilldelades utmärkelsen "Civilsamhällesstipendiet 2016", här överlämnad av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

2016-12-06

Kvalitet och utveckling En idéburen organisation har goda möjligheter att bevara sin självständighet och oberoende röst när de ingår ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med en offentlig aktör. Det konstaterar Josefin Smedberg i sin masteruppsats som tilldelats Civilsamhällesstipendiet. Civilsamhällesstipendiet är en utmärkelse för en viktig studentuppsats som årligen utses av Forum, IDEELL ARENA och Famna.


2016-11-29

Kvalitet och utveckling Kön för att få plats på hospice i Göteborg, när man inte har lång tid kvar att leva, den växer. Pengarna räcker inte, så nu drar ansvariga tjänstemän i bromsen, rapporterar Radio Göteborg. Samtidigt minskar kommunen beställningarna rejält hos bland andra Bräcke diakoni, som har tio hospiceplatser, allt för att spara pengar.


2016-11-25

Idéburet företagande I en debattartikel skriver gruppledare för flera politiska partier i Region Östergötland: ”Den enorma kraft som återfinns inom den Idéburna sektorn måste det offentliga både ge förutsättningar och lära av. Därför önskar Region Östergötland i samråd med länets Idéburna aktörer etablera en överenskommelse för att nå fördjupad samverkan.”


2016-11-17

Medlemmar Förra veckan firade Unga Kvinnors Värn sin födelsedag med den årliga UKV-dagen. Stiftelsen grundades 1914 och har sedan dess bedrivet ett gediget arbete för att hjälpa och stödja kvinnor i nöd. Medverkande under dagen var bland andra representanter från socialtjänsten, UKV:s egen verksamhet och unga kvinnor som själva fått stöd av UKV.


2016-11-17

Medlemmar Det finns goda samverkansrelationer mellan ideella och offentliga aktörer i projekt drivna med Arvsfondens finansiering visar en ny rapport framtagen av forskare från Lunds universitet. Problem med personbundenhet och behov av att integrera målgruppen i större utsträckning var sådant som lyftes under seminariet.


2016-11-16

Idéburet företagande I tisdagens DN-Debatt skrev fyra representanter för privata företag inom välfärden att de anser sig vara idéburna. I en replik på DN-debatt svarar Famna och Forum, och skriver bland annat: ”Vi har stor respekt för såväl privat entreprenörskap som de livsverk som presenteras i artikeln. Vad skribenterna dock gör är att de blandar ihop sina egna individuella drivkrafter med organisationsform. Det företagsgrundarna gör är att söka rida på den positiva klang som ”idéburen” har kommit att få, såsom begreppet numera används i politiska beslut och offentlig debatt. Denna renommésnyltning vänder vi oss emot.”


2016-11-12

Kvalitet och utveckling Ett projekt som kallas ”Välfärdsinsyn” har arbetats fram under några års tid, med syfte att skapa öppenhet och transparens om kvalitet och villkor inom vård och social omsorg. De medverkande har främst varit arbetsmarknadens parter. Famna anser att syftet är gott och lovvärt, det är bra med öppenhet kring kvalitet. Men projektets upplägg anser Famna vara alltför begränsat, projektet går inte på djupet i kvalitetsfrågorna och sätter inte kvaliteten i ett utvecklingssammanhang. Famna avstår därför från att medverka, som projektet är upplagt för närvarande.


2016-11-11

Idéburet företagande Kyrkor och andra ideella organisationer kan få en ökad chans att ta en aktiv roll inom välfärdssektorn. Utredaren Ilmar Reepalu hoppas att den idéburna sektorn ska öka inom vård, skola och omsorg, skriver tidningen Dagen och intervjuar Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton. Läs mer.


2016-11-08

Idéburet företagande Amir Daneshpip, jurist vid Front advokater i Göteborg, ser flera positiva möjligheter i förslagen från utredningen ”Ordning och reda i välfärden”.