2017-09-22

Famna Väst Seminarium om IOP anordnas den 11 oktober av Bräcke diakoni med flera i Göteborg. På seminariet reder Juristen Mathias Sylvan ut rättsläget kring Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP). Ett IOP är ett alternativ till upphandlingskontrakt. I ett IOP samverkar det idéburna civila samhället med det offentliga samhället. Samarbetet blir i form av ett avtal, IOP, kring en komplex samhällsutmaning. En samarbetsform som blivit mycket diskuterad den sista tiden. Är IOP verkligen lagligt?


170921 t-bild3

2017-09-21

Idéburet företagande Ökad vinstmarginal och ökad tillväxttakt. Så sammanfattar Famna, riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, utvecklingen för sina 73 medlemmar under 2016. Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare i Famna, säger: "Det är glädjande att se att många av våra medlemmar växer rejält. Men tillväxten borde vara ännu högre för att vi ska öka vår andel av välfärden i Sverige."


2017-09-20

Kugghjulet Arbetsintegrerande sociala företag skapar arbeten, tillväxt och social sammanhållning i Stockholms stad och län. Det är Stockholms läns största konferens inom socialt företagande och förra året deltog över 120 personer.


Anders Kompass

2017-09-13

Kvalitet och utveckling Famna upprepar succén med medlemskonferens i Falköping, en träff lunch-till-lunch. Bland de många intressanta talarna finns bland andra Anders Kompass. Världskänd kämpe, tidigare chef inom FN:s avdelning för mänskliga rättigheter som avslöjade sexuella övergrepp på barn. Han talar om vikten av civilkurage och att stå upp för det som är rätt, även när överordnade och internationella krafter motarbetar.


karta-over-skane-300x279

2017-09-12

Idéburet företagande Nästan sju av tio personer i Sverige tycker att de som driver vård och omsorg ska låta överskottet gå tillbaka till verksamheten istället för att dela ut vinst. Det betyder att den idéburna modellen för vård och omsorg har ett starkt stöd i befolkningen. I en debattartikel i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad skriver sex företrädare för Famna Syd att Region Skåne och de flesta av Skånes kommuner skulle kunna göra mycket mer för att stödja tillväxten av idéburna organisationer. De idéburna behövs som ett alternativ till offentliga vårdgivare och privata vinstdrivna företag, skriver de.


2017-09-08

Medlemmar Civilsamhällets och den idéburna välfärdens aktörer inom vård och social omsorg träffas vid ett extra stort medlemsmöte i Falköping den 18–19 oktober. Välkommen!


2017-09-07

Media Famna-företrädare kommenterar regeringens planer på att undanta idéburna från reglering, i Svenska Dagbladet och Dagens Samhälle. Läs artiklarna via Famnas mediebibliotek .


2017-08-25

Kvalitet och utveckling Årets idéburna samhällsförbättrare 2016: Skyddsvärnets utbildningsprojekt Så gott som alla branscher och sektorer inom arbetslivet har någon slags utmärkelse eller pris för goda utvecklande insatser. Idéburen sektor och Famna vill inte vara sämre. Därför inrättades 2016 ”Årets Bästa Idéburna Samhällsförbättrare” – en utmärkelse att vara stolt över. Nu är det dags att nominera till 2017 [...]


2017-08-22

Kvalitet och utveckling Famnas medlemmar träffas i professionella nätverk för att utbyta erfarenheter kring gemensamma frågor, diskutera lösningar och stötta verksamhetsutveckling.  Nätverken vi har f n rör äldreomsorg, eHälsa, social omsorg, kvalitet mm. Förutom riktiga träffas finns forum på webben med samma uppgift: att hålla kontakt, byta erfarenheter och ta upp gemensamma frågor. Nu blir det nätverksträff 4 september [...]


2017-08-09

Idéburet företagande Famnas medlemmar har inte haft stängt under sommaren. Idéburen välfärd producerar året runt! Vissa har synts och hörts i media: Probitas (Immanuelskyrkan Vård Ab) under ledning av Samuel Borg, tillika styrelseledamot i Famna, har lyfts fram i reportage i Veckans affärer. Samuel Borg beskriver hur de ”vill bygga det goda samhället”. Det gäller t ex äldreboendet [...]