_DSC2545_Famna_porträtt_web

2016-05-26

Kvalitet och utveckling Den 2 juni presenteras en stor mängd innovationsexempel från idéburna organisationer på ABF-huset i Stockholm. Varför ska man gå dit? – ”Ja,” svarar Jenny Hjalmarson på Famna, ”därför att det aldrig förr presenterats så många innovationsprojekt samtidigt. Och bland dem ett projekt som väckte stor uppmärksamhet på Svenska Demensdagarna i Göteborg nyligen.” Så den 2 juni är det dags för Stockholm och en inblick i idéburna innovationer.


Truls får present och applåder

2016-05-26

Generalsekreterarens blogg Vilken liten branschorganisation – med sex anställda, en föräldraledig och en konsult – har tre disputerade forskare i personalen? Svaret är förstås Famna. Av de just nu tjänstgörande utgör de forskarutbildade nästan 50%!


Bo Vinnerljung och Titti Mattsson, samt Ulf Kristersson.

2016-05-25

Kvalitet och utveckling Vid sidan om viktiga diskussioner kring barnuppfostran, som exempelvis surfplattors nytta för barn eller lämpliga TV-program, så finns ett antal tusen barn i Sverige som är placerade i familjehem och som har alldeles speciella uppväxtproblem. Runt en procent av alla barn får en stor del av sin uppväxt inom samhällsvård, dvs. mer än fem år. Och det finns allvarliga brister i samhällsvården, visar en ny rapport. Brister som kan åtgärdas snabbt.


header

2016-05-24

ESF Kanske Shakespeare skulle skriva: Scen: Gammal pampig byggnad, torn och tinnar, brunrött tegel, tjockt och stadigt. Möjligen äldsta boendet i landet för äldre. I ett rum ett par trappor ner sitter två personer vid ett bord, lutade över dator. Personerna är Pella och Therese. Pjäsens huvudpersoner. De skrattar.


Karl Henrik Sivesind och Ulrika Stuart Hamilton i förgrunden

2016-05-23

Idéburet företagande Den idéburna sektorn inom välfärden har glömts bort i Sverige. Men det är viktigt för mångfalden att den får växa. Det slår en ny forskningsrapport fast. Läs och hör ett inslag i P1Morgon.


2016-05-17

Generalsekreterarens blogg 17 maj   Tack Lotta! Under mina drygt trettio år på arbetsmarknaden har jag lagt märke till att man lätt får en alldeles speciell relation till personer som man rekryterats av, eller rekryterat själv, och att den ofta visar sig vara så grundmurad att den varar och utvecklas även när man senare får nya roller i arbetslivet. Lotta Säfström, [...]


Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Lotta Säfström (t.v.)

2016-05-12

Idéburet företagande Famnas årsmöte inleddes med att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke talade om civilsamhällets stora betydelse. Flera forskare presenterade rapporter och analyser kring idéburen vård och omsorg, och mötet avslutades med att välja en ny ordförande för Famna.


2016-04-28

Omvärld Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.


2016-04-28

Generalsekreterarens blogg Idag kan ni läsa en debattartikel från Famna med flera i SvD-debatt om ett utredningsförslag som skulle vara direkt skadligt för civilsamhället i allmänhet och för idéburen vård och omsorg i synnerhet.


2016-04-26

Medlemmar Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt kommenterar RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, läget med bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser. Agneta Zedell, som är ordförande för RFS, efterlyser handledning, tillsyn och kontroll, utfört av kompetenta personer.


_DSC2545_Famna_porträtt_web

2016-05-26

Kvalitet och utveckling Den 2 juni presenteras en stor mängd innovationsexempel från idéburna organisationer på ABF-huset i Stockholm. Varför ska man gå dit? – ”Ja,” svarar Jenny Hjalmarson på Famna, ”därför att det aldrig förr presenterats så många innovationsprojekt samtidigt. Och bland dem ett projekt som väckte stor uppmärksamhet på Svenska Demensdagarna i Göteborg nyligen.” Så den 2 juni är det dags för Stockholm och en inblick i idéburna innovationer.


Truls får present och applåder

2016-05-26

Generalsekreterarens blogg Vilken liten branschorganisation – med sex anställda, en föräldraledig och en konsult – har tre disputerade forskare i personalen? Svaret är förstås Famna. Av de just nu tjänstgörande utgör de forskarutbildade nästan 50%!


Bo Vinnerljung och Titti Mattsson, samt Ulf Kristersson.

2016-05-25

Kvalitet och utveckling Vid sidan om viktiga diskussioner kring barnuppfostran, som exempelvis surfplattors nytta för barn eller lämpliga TV-program, så finns ett antal tusen barn i Sverige som är placerade i familjehem och som har alldeles speciella uppväxtproblem. Runt en procent av alla barn får en stor del av sin uppväxt inom samhällsvård, dvs. mer än fem år. Och det finns allvarliga brister i samhällsvården, visar en ny rapport. Brister som kan åtgärdas snabbt.


header

2016-05-24

ESF Kanske Shakespeare skulle skriva: Scen: Gammal pampig byggnad, torn och tinnar, brunrött tegel, tjockt och stadigt. Möjligen äldsta boendet i landet för äldre. I ett rum ett par trappor ner sitter två personer vid ett bord, lutade över dator. Personerna är Pella och Therese. Pjäsens huvudpersoner. De skrattar.


Karl Henrik Sivesind och Ulrika Stuart Hamilton i förgrunden

2016-05-23

Idéburet företagande Den idéburna sektorn inom välfärden har glömts bort i Sverige. Men det är viktigt för mångfalden att den får växa. Det slår en ny forskningsrapport fast. Läs och hör ett inslag i P1Morgon.


2016-05-17

Generalsekreterarens blogg 17 maj   Tack Lotta! Under mina drygt trettio år på arbetsmarknaden har jag lagt märke till att man lätt får en alldeles speciell relation till personer som man rekryterats av, eller rekryterat själv, och att den ofta visar sig vara så grundmurad att den varar och utvecklas även när man senare får nya roller i arbetslivet. Lotta Säfström, [...]


Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och Lotta Säfström (t.v.)

2016-05-12

Idéburet företagande Famnas årsmöte inleddes med att kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke talade om civilsamhällets stora betydelse. Flera forskare presenterade rapporter och analyser kring idéburen vård och omsorg, och mötet avslutades med att välja en ny ordförande för Famna.


2016-04-28

Omvärld Att upprätta ett offentligt register med alla Sveriges föreningar skulle drastiskt förändra det svenska föreningslivets förutsättningar. Det skriver Ulrika Stuart Hamilton från Famna i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Forum och CIVOS med anledning av regeringens förslag på åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.


2016-04-28

Generalsekreterarens blogg Idag kan ni läsa en debattartikel från Famna med flera i SvD-debatt om ett utredningsförslag som skulle vara direkt skadligt för civilsamhället i allmänhet och för idéburen vård och omsorg i synnerhet.


2016-04-26

Medlemmar Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt kommenterar RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, läget med bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser. Agneta Zedell, som är ordförande för RFS, efterlyser handledning, tillsyn och kontroll, utfört av kompetenta personer.