utvkraft16_ljwebb

2016-08-30

Kvalitet och utveckling Utvecklingskraft är en konferens 7-8 september i Jönköping där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Där medverkar föreläsare från runt om i Sverige, från USA, från Socialdepartementet om regeringens syn på jämlik vård, och föreläsare från Famna. Det handlar om cancerbehandlingar, äldre, psykiatri, hälsa i stort och ledarskap för att skapa förbättringar.


hemlos

2016-08-29

Medlemmar Tiggeriförbud är ingen lösning, skriver Sveriges Stadsmissioner i ett debattinlägg. Att tiggeri inte är någon långsiktig lösning på den utbredda utsatthet och det förtryck som finns mot bland annat romer i länder som Rumänien och Bulgarien är korrekt. Men lika lite är det en hållbar lösning att förbjuda redan mycket utsatta människor att be andra om pengar för sin överlevnad. Eller för den sakens skull att inskränka rätten att ge.


2016-08-26

Generalsekreterarens blogg Välkomna tillbaka från sommar och semester! Nu är höstterminen i gång på riktigt. Famnas styrelse har just sammanträtt och en mycket glädjande beslutspunkt var invalet av tre nya medlemmar. Därmed når Famna All Time High i antal medlemmar. De nya är Livendo, ett nystartat HVB-hem för flickor utanför Uppsala, Mo Gård i Finspång som bedriver bl a [...]


Logga_NKP_2016_utan_RGB

2016-08-23

Kvalitet och utveckling September bjuder på två intressanta mötesplatser för alla med engagemang för utveckling av omsorg och vård. Dels mötet kring Utvecklingskraft (7-8 sept) och dels den nationella Patientsäkerhetskonferensen (21-22 sept) som i år ligger i dagen efter Äldreriksdagen. Äldreriksdagen och Patientsäkerhet har lagts intill varandra för att markera att patientsäkerhet berör all form av omsorg, eftersom människor inom social- och äldreomsorg ofta vandrar mellan vård- och omsorgsinstanser.


Bok-Mot-mig-dar-jag-ar

2016-08-22

Kvalitet och utveckling Skyddsvärnet har i sommar gett ut två nya böcker: "Viljan att sluta", om nykterhet och drogfrihet, och "Möt mig där jag är – En bok om bemötandet av ensamkommande ungdomar".


2016-08-19

Kvalitet och utveckling Allt fler kommuner och landsting sluter avtal med ideella organisationer. Ett exempel är Göteborg där kommunen ingått avtal med nio olika organisationer om mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Lyssna på inslag i P1-morgon, med Annika, Aref och Tryggve.


2016-08-18

Generalsekreterarens blogg I Välfärdsutredningens direktiv står att den ska föreslå insatser som ska förbättra för den idéburna sektorn. Men hittills har vi inte sett något av detta. Det skriver jag idag tillsammans Famnas ordförande Martin Ärnlöv och Marika Markovits, ordförande i Sveriges stadsmissioner på Dagens Samhälles debattsida http://goo.gl/T4rMSv


2016-08-18

Idéburet företagande Famna-företrädare skriver i Dagens samhälle: ”I Välfärdsutredningens direktiv finns inskrivet att den ska föreslå insatser som förbättrar och underlättar för den idéburna sektorn. Hittills har vi dock inte sett något av detta, vare sig i intervjuer, debattartiklar eller utrednings-pm. Utredningen tar helt sikte på lönsamheten i de stora välfärdskoncernerna, utan vare sig analys av hur en reglering skulle påverka idéburen sektor eller förslag för att förbättra villkoren för sektorn. Där förväntar vi oss mera när utredningen presenteras i höst.”


2016-07-11

Generalsekreterarens blogg Almedalsveckan har avslutats och ledarsidorna är fulla med reflektioner över årets teman. Bland de tusentals evenemangen i Visby var det som vanligt många som handlade om vård och social omsorg och en hel del diskkussioner om flyktingmottande och integration fördes.  Dock var det endast en liten del som fokuserade på den idéburna sektors bidrag till [...]


Almedalspanel: Gabriel Wikström, Kristina Malm Janson, Gordon Hahn, Ulrika Stuart Hamilton, Lars Bryntesson. Foto: Anders Malmsten.

2016-07-07

Idéburet företagande ”Idéburen sektor kan spela en stor roll i den nya hälso- och sjukvården”, slog sjukvårdsminister Gabriel Wikström fast i Almedalen när idéburen vård och social omsorg diskuterades och där Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton deltog.


utvkraft16_ljwebb

2016-08-30

Kvalitet och utveckling Utvecklingskraft är en konferens 7-8 september i Jönköping där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Där medverkar föreläsare från runt om i Sverige, från USA, från Socialdepartementet om regeringens syn på jämlik vård, och föreläsare från Famna. Det handlar om cancerbehandlingar, äldre, psykiatri, hälsa i stort och ledarskap för att skapa förbättringar.


hemlos

2016-08-29

Medlemmar Tiggeriförbud är ingen lösning, skriver Sveriges Stadsmissioner i ett debattinlägg. Att tiggeri inte är någon långsiktig lösning på den utbredda utsatthet och det förtryck som finns mot bland annat romer i länder som Rumänien och Bulgarien är korrekt. Men lika lite är det en hållbar lösning att förbjuda redan mycket utsatta människor att be andra om pengar för sin överlevnad. Eller för den sakens skull att inskränka rätten att ge.


2016-08-26

Generalsekreterarens blogg Välkomna tillbaka från sommar och semester! Nu är höstterminen i gång på riktigt. Famnas styrelse har just sammanträtt och en mycket glädjande beslutspunkt var invalet av tre nya medlemmar. Därmed når Famna All Time High i antal medlemmar. De nya är Livendo, ett nystartat HVB-hem för flickor utanför Uppsala, Mo Gård i Finspång som bedriver bl a [...]


Logga_NKP_2016_utan_RGB

2016-08-23

Kvalitet och utveckling September bjuder på två intressanta mötesplatser för alla med engagemang för utveckling av omsorg och vård. Dels mötet kring Utvecklingskraft (7-8 sept) och dels den nationella Patientsäkerhetskonferensen (21-22 sept) som i år ligger i dagen efter Äldreriksdagen. Äldreriksdagen och Patientsäkerhet har lagts intill varandra för att markera att patientsäkerhet berör all form av omsorg, eftersom människor inom social- och äldreomsorg ofta vandrar mellan vård- och omsorgsinstanser.


Bok-Mot-mig-dar-jag-ar

2016-08-22

Kvalitet och utveckling Skyddsvärnet har i sommar gett ut två nya böcker: "Viljan att sluta", om nykterhet och drogfrihet, och "Möt mig där jag är – En bok om bemötandet av ensamkommande ungdomar".


2016-08-19

Kvalitet och utveckling Allt fler kommuner och landsting sluter avtal med ideella organisationer. Ett exempel är Göteborg där kommunen ingått avtal med nio olika organisationer om mottagande av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Lyssna på inslag i P1-morgon, med Annika, Aref och Tryggve.


2016-08-18

Generalsekreterarens blogg I Välfärdsutredningens direktiv står att den ska föreslå insatser som ska förbättra för den idéburna sektorn. Men hittills har vi inte sett något av detta. Det skriver jag idag tillsammans Famnas ordförande Martin Ärnlöv och Marika Markovits, ordförande i Sveriges stadsmissioner på Dagens Samhälles debattsida http://goo.gl/T4rMSv


2016-08-18

Idéburet företagande Famna-företrädare skriver i Dagens samhälle: ”I Välfärdsutredningens direktiv finns inskrivet att den ska föreslå insatser som förbättrar och underlättar för den idéburna sektorn. Hittills har vi dock inte sett något av detta, vare sig i intervjuer, debattartiklar eller utrednings-pm. Utredningen tar helt sikte på lönsamheten i de stora välfärdskoncernerna, utan vare sig analys av hur en reglering skulle påverka idéburen sektor eller förslag för att förbättra villkoren för sektorn. Där förväntar vi oss mera när utredningen presenteras i höst.”


2016-07-11

Generalsekreterarens blogg Almedalsveckan har avslutats och ledarsidorna är fulla med reflektioner över årets teman. Bland de tusentals evenemangen i Visby var det som vanligt många som handlade om vård och social omsorg och en hel del diskkussioner om flyktingmottande och integration fördes.  Dock var det endast en liten del som fokuserade på den idéburna sektors bidrag till [...]


Almedalspanel: Gabriel Wikström, Kristina Malm Janson, Gordon Hahn, Ulrika Stuart Hamilton, Lars Bryntesson. Foto: Anders Malmsten.

2016-07-07

Idéburet företagande ”Idéburen sektor kan spela en stor roll i den nya hälso- och sjukvården”, slog sjukvårdsminister Gabriel Wikström fast i Almedalen när idéburen vård och social omsorg diskuterades och där Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton deltog.